Ngân hàng Hàn Quốc: Tỷ lệ tạm dừng để tiếp tục

Ngân hàng Hàn Quốc: Tỷ lệ tạm dừng để tiếp tục

Một bản cập nhật ngắn gọn về việc tạm dừng lãi suất cho Ngân hàng Hàn Quốc. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc chưa nói với những người tham gia ngày giao dịch quốc gia (NTD) của họ về vấn đề này, nhưng một số ít chắc chắn sẽ bắt đầu nghe từ ngân hàng […]

AUD / USD mở rộng mức tăng phục hồi lên 0,6900 sau khi kết xuất dữ liệu Chinas

AUD / USD mở rộng mức tăng phục hồi lên 0,6900 sau khi kết xuất dữ liệu Chinas

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Hoa Kỳ-Trung Quốc (CDC) có mức tăng lớn ở mức AUD / USD / CHF tương ứng kể từ thứ Hai, sau khi kết xuất dữ liệu của Trung Quốc. Hai quốc gia này là những nước đầu tiên kể từ khi các […]